Miten PowAir toimii?

Hajun poistamisen tiedettä

PowAir tuotteet koostuvat monimuotoisesta reseptistä, jossa on mukana erilaisia eteerisiä öljyjä jotka tarjoavat sille erilaisia käyttötapoja niin koostumuksellisesti kuin kemiallisesti.

Teknologia keksittiin jo yli 25vuotta sitten. PowAirin keksijät tutkivat tuolloin terpeenejä, jotka ympäristöön erittyessään vähensivät päästöjä ja hajuja. 

Tämän löydöksen innoittamana aihetta tutkittiin lisää ja todettiin, että hajut eivät ainoastaan peittyneet vaan poistuivat kokonaan. Tuloksena syntyi sarja erikoislaatuisia reseptejä jotka poistivat laaja-alaisesti niin orgaanisia kuin epäorgaanisia tuoksuja tehokkaasti ja pysyvästi.

Tuotteet valmistetaan tarkan laaduntarkkailun alla, ja PowAirissa käytetyt raaka-aineet ovat yleisesti tunnistettu ja käytössä myös ruoanprosessointiteollisuudessa ja siten omaavat myös pitkän historian ollen turvallisia ihmisille.

Terpeenit 

Terpeenejä löytyy yleisesti hyvin paljon luonnosta, enimmäkseen kasveista joista valmistetaan eteerisiä öljyjä. Monet terpeenit ovat hiilivetyjä, mutta happea sisältäviä yhdisteitä kuten alkoholit, aldehydit ja ketoneja (terpenoideja) löytyy myös.  Näiden rakennuspalikoita ovat hiilivety isopreenit, CH2=C(CH3)-CH=CH2 *

*Isopreenisääntö, Wallach 1887

Terpeenien ominaisuuksia

  • Terpeeneillä on antibakteerisia, antifungisia ja antiseptisiä ominaisuuksia
  • Terpeeneillä on lisäävät hapen määrää ilmassa
  • Ympäristöön erittyessään, terpeenien on havaittu vähentävät ilman kemikaalipitoisuuksia ja bakteereita
  • Terpeenien ominaisuuksiin kuuluu se että ne joko tuhoavat hajumolekyylejä tai muuttavat niitä hyväksytymmälle tasolle.

PowAirin toimintamalli

On kolme eri mallia joilla tuote toimii, riippuen kemiallisista ja fyysisistä ominaisuuksista joita kullakin terpeenillä on sekä vastassa olevan orgaanisen tai epäorgaanisen hajumolekyylin ominaisuuksista. 

Imeytyminen – PowAirin aktiiviset osat sisältävät kohtia, jotka vetävät puoleensa ja sitoutuvat ei-pysyvästi ilman VOC molekyyleihin, eli hajuihin.

Adsorbointi – Kaikki VOC:t ja hajumolekyylit sisältävät ominaisuuksia jotka saavat ne liukenemaan PowAirin aktiivisiin ainesosiin. Tämä ominaisuus sallii VOC molekyylien liueta  PowAirin ainesosiin, suhteessa päästöjen kemialliseen muotoon, lämpötilaan, pH-arvoon ja ilmanpaineeseen. 

Kemiallinen reaktio (”pariteoria”*) – Pysyvä sitoutuminen VOCn ja PowAirin aktiivisten osien kanssa. Mekanismi muuttaa molekyyliä sen perusominaisuuksiltaan. Tämän tuloksena hajut häviävät. 

*Pariteoria perustuu Hendrik Zwaardermakerin, 1900-luvun alun Alankomaalaisen tiedemiehen, töihin. Zwaardermakerin Pariteoria tulee lopputulemaan että kaksi tai useampi haju voi neutraloida toisensa kun ne yhdistyvät luonnollisen kaltaisella sidoksella. 

Erilaiset hajumolekyylien (VOC:t) kiintymys PowAiriin on suoraan verrannollinen niiden kemialliseen rakenteeseen ja fyysiseen olomuotoon. Esimerkiksi rikkivedyllä on suuri affiniteetti tiettyihin osiin PowAirin aktiivisissa osissa. Se voi sitoutua joko staattisen sähkön avulla tai reagoida suhteessa toisen molekyylin liukoisuuteen. Tämä tarkoittaa että eri osat neutraloituvat yhden mekanismin mukaan verrattuna kahteen muuhun, tai sekoituksena kustakin kolmesta eri mekanismista. 

Lopputulema on se, että PowAir ei ole pelkkä peitetuoksu, vaan tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan päästä pysyvästi eroon tuoksuista ja päästöistä. Vinkkejä sopivan tuotteen valintaan eri hajuille löydät täältä.

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä, niin etsitään parhaiten teidän tarpeisiin soveltuvat ratkaisut.